Benuppbyggnad med Christer Dahlin, steg 2

Göteborg | 18 oktober 2024 | Christer Dahlin 

Programförklaring, steg 2

Denna kurs vänder sig till dig som har implantatkunskap och lite erfarenhet av benuppbyggnad. Syftet med denna kurs är att beskriva tekniker för mer avancerad horisontell och vertikal benuppbyggnad.

 
Kursinnehåll 

  • Biologiska o kliniska principer specifikt för horisontell o vertikal benuppbyggnad.
  • "Membranology": Kunskap om icke-resorberbara membrans biologiska egenskaper
  • Indikationer o kontraindikationer för GBR.
  • Kliniska tips o rekommendationer för användande av icke resorberbara membran.
  • Olika typer av benersättningsmaterial.
  • Lokal benuppbyggnad med NeoGen ePTFE membrane. Praktisk övning på griskäke.

 

Målgrupp
Det erfarna tandvårdsteamet med implantatkunskap och viss erfarenhet av benuppbyggnad.

Plats & datum
18 oktober 2024
Göteborg

Kursavgift
6 500 SEK
Halva priset för medföljande assisterande personal.
Alla priser är +moms. 

Kontakt
Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Christer Dahlin

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare vid ÖNH/Käkkirurgiska kliniken NU-sjukvården samt Professor i Oral Kirurgi och Styrd Vävnadsregeneration vid avd  Biomaterial, Göteborgs Universitet, var en av pionjärerna bakom och är nu en världsauktoritet inom, principen Guided Bone Regeneration (GBR). Christer har publicerat ca 100 vetenskapliga publikationer i ämnet och är medförfattare till ett antal läroböcker om implantat och GBR, en teknik för lokal benuppbyggnad, som idag används över hela världen. Han ligger också bakom de mest använda membranen i världen. Christer säger att “även om jag har ett antal internationella engagemang, såsom Visiting Professor vid University of Michigan, President for Osteology Foundation och uppdrag i editorial boards för flera internationella vetenskapliga tidskrifter, ser jag alltid fram mot då jag får behandla patienter kliniskt på NÄL i Trollhättan“.

 

Kursanmälan tandläkare