Grundkurs

Grundkurs, kirurgi & protetik för hela tandvårdsteamet

Göteborg | 19-20 september 2024 | Farid Akhlagh, Alberto Turri, Brandon Washburn, Carina Cigård

Programförklaring, grundkurs

När du gått kursen kommer du och din sköterska kunna terapiplanera inför och genomföra implantatbehandling, kirurgi och protetik, av singeltandsfall och det lilla restbettet.                          

Kurs-innehåll
 • Patientselektion
 • Terapiplanering, kirurgi och protetik
 • Kirurgisk behandling
 • Protetisk behandling
 • Kommunikation med tandteknikern
 • Handledda hands-on-övningar på griskäke och modeller
 • Munhygienaspekter
 • Uppföljning av utförd behandling
 • Försäkringskassans debiteringskoder
 • Hantering av komplikationer
Separat session för sköterskegruppen
 • hygienrutiner
 • steriluppdukning
 • inklädning av patient
 • steril påklädning av operatör och assistent
Målgrupp

Hela Tandvårdsteamet

Plats & datum

19-20 september 2024, Göteborg

Kursavgift

12 000 kr för teamet, 1 tandläkare och 1 tandsköterska.
För extra assisterande personal tillkommer en avgift på 6 000 kr.
I kursavgiften ingår kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag.
Alla priser är +moms. 

Kontakt

Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Farid Akhlaghi, Specialist i parodontologi

Tandläkarexamen från Göteborgs Universitet 1991. Specialist i parodontologi. Kliniskt verksam på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 1998 och numera klinikchef. Nationell och internationell kursgivning inom parodontologi och estetisk tandvård. Idag är Landalatandläkarna en av de större specialistklinikerna i Göteborgsområdet. Kliniken erbjuder kvalificerad specialistbehandling inom käkkirurgi, parodontologi, protetik, bettfysiologi, radiologi och oral medicin. En av specialisterna i käkkirurgi är dessutom läkare. På kliniken arbetar också högkompetenta allmäntandläkare med specialintresse inom endodonti och protetik. Tandläkarteamet kompletteras även av två tandhygienister på kliniken samt ett eget tandtekniskt laboratorium.

 

Alberto Turri, Specialist i parodontologi

Tandläkarexamen från University of Padova, Italien, 1997.  Specialist i parodontologi från 2006, utbildad på Göteborgs Universitet. Kliniskt verksam som parodontolog på folktandvården 2007-2012, Brånemarkkliniken 2013-2023 och på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 2019. Disputerad 2022 vid Institutionen för biomaterial, Göteborgs universitet. Nationell och internationell kursgivning inom parodontologi. 

Brandon Washburn, Specialist i oral protetik

Tandläkarexamen från Göteborgs universitet 2009. Specialist i oral protetik sedan 2017, utbildad på Odontologiska Institutionen i Jönköping. Arbetar på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 2018. Speciellt intresserad av digital protetik och det digitala arbetsflödet. Nationell och internationell kursgivning inom protetik.

 

Carina Cigård, Specialistsköterska

Tandsköterskeexamen 1986. Arbetat både privat och inom folktandvården. Utbildat sig till specialistsköterska på odontologen i Göteborg och arbetat i 25 år med specialisttandvård inom parodontologi och käkkirurgi. Kliniskt verksam på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 2010. Lång erfarenhet av kursgivning för tandsköterskor. 

 

Kursanmälan för tandläkare

Ev medföljande tandsköterskor anmäler sig längre ned

 

Kursanmälan för tandsköterskor