Grundkurs

Grundkurs, kirurgi & protetik för hela tandvårdsteamet [FULLBOKAD]

Göteborg | 26-27 oktober 2023 | Christer Dahlin, Nils Löfgren, Annika Lüttschwager

Programförklaring, grundkurs

När du gått kursen kommer du och din sköterska kunna terapiplanera inför och genomföra implantatbehandling, kirurgi och protetik, av singeltandsfall och det lilla restbettet.                          

Kurs-innehåll

 • Patientselektion
 • Terapiplanering, kirurgi och protetik
 • Kirurgisk behandling
 • Protetisk behandling
 • Kommunikation med tandteknikern
 • Handledda hands-on-övningar på griskäke och modeller
 • Munhygienaspekter
 • Uppföljning av utförd behandling
 • Försäkringskassans debiteringskoder
 • Hantering av komplikationer
Separat session för sköterskegruppen
 • hygienrutiner
 • steriluppdukning
 • inklädning av patient
 • steril påklädning av operatör och assistent
Målgrupp

Hela Tandvårdsteamet

Plats & datum

26-27 oktober 2023
Biotech-huset, Göteborg

Kursavgift

17 500 kr för teamet, 1 tandläkare och 1 tandsköterska.
För extra personal tillkommer en avgift på 8 750 kr.
I kursavgiften ingår kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag.

Kontakt

Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare vid ÖNH/Käkkirurgiska kliniken NU-sjukvården samt Professor i Oral Kirurgi och Styrd Vävnadsregeneration vid avd  Biomaterial, Göteborgs Universitet, var en av pionjärerna bakom och är nu en världsauktoritet inom, principen Guided Bone Regeneration (GBR). Christer har publicerat ca 100 vetenskapliga publikationer i ämnet och är medförfattare till ett antal läroböcker om implantat och GBR, en teknik för lokal benuppbyggnad, som idag används över hela världen. Han ligger också bakom de mest använda membranen i världen. Christer säger att “även om jag har ett antal internationella engagemang, såsom Visiting Professor vid University of Michigan, President for Osteology Foundation och uppdrag i editorial boards för flera internationella vetenskapliga tidskrifter, ser jag alltid fram mot då jag får behandla patienter kliniskt på NÄL i Trollhättan“.

 

Nils Löfgren, Övertandläkare i protetik

Nils har sin huvudsakliga hemvist som Övertandläkare i protetik på Brånemark-kliniken i Göteborg. Han har också en fot inom tandläkarutbildningen i Göteborg där han handleder både studenter på grundutbildningsnivå, men även ST-tandläkare, i Oral Protetik. Nils säger att ”dentala materials egenskaper och dess betydelse i den kliniska vardagen, som jag forskat inom, är något som alltid intresserat mig. Likaså digitala arbetssätt. Att vara med och leda utvecklingen inom dessa områden är något som ger en extra kick”.

Annika Lüttschwager, operationstandsköterska

Annika Lüttschwager, operationstandsköterska på Käkkirurgiska kliniken NÄL Trollhättan sedan 22 år, arbetar tillsammans med bl.a. Professor Christer Dahlin. Hennes gedigna erfarenhet inom allt från okomplicerade till avancerade typer av käkkirurgi har lett till att hon är frekvent efterfrågad som utbildare i implantatkirurgi för assisterande personal.

 

 

Kursanmälan för tandläkare