fortsättningskurs

Påbyggnadskurs, kirurgi & protetik för det erfarna tandvårdsteamet

Ystad | 12-13 oktober 2023 | Mats Christansen & Wissam Diwari

Programförklaring, fortsättningskurs

När du gått kursen kommer du och din sköterska att kunna genomföra implantatbehandling av helkäksfall och av estetiskt krävande fall; du kommer också att känna till principerna för vävnadsbevarande behandlingsmetoder.

Kursinnehåll
 • Patientselektion
 • Terapiplanering, kirurgi och protetik
 • Kirurgisk behandling
 • Protetisk behandling
 • Kommunikation med tandteknikern
 • Handledda hands-on-övningar på griskäke och modeller
 • Munhygienaspekter
 • Uppföljning av utförd behandling
 • Försäkringskassans debiteringskoder
 • Hantering av komplikationer
 • Ridge Preservation
 • Mjukvävnadskirurgi i det estetiskt krävande fallet.

Målgrupp

Det erfarna tandvårdsteamet

Plats & datum

12-13 oktober, 2023
Tandvårdsakademin Ystad
Dragongatan 49 A, Ystad

Andra tillgängliga datum

30-31 mars, Göteborg → Anmälan
21-22 september, Stockholm → Anmälan

Kursavgift

18 500 kr för teamet, 1 tandläkare och 1 tandsköterska.
För extra personal tillkommer en avgift på 9 250 kr.
I kursavgiften ingår kursmaterial, luncher och en gemensam kursmiddag.

Kontakt

Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Mats Christiansen, Tandläkare

Mats är diplomutbildad inom oral kirurgi, regenerativ kirurgi, mikrokirurgi, implantatkirurgi och protetik. Förutom att under många år ha föreläst både nationellt och internationellt spänner hans yrkeserfarenhet över att ha undervisat på Malmö Tandvårdshögskola, arbetat på specialistkliniken för bettfysiologi, varit ansvarig för GHPs svenska specialistklinik i England, ingått som en av delägarna till en remissklinik i centrala Köpenhamn och till att nu vara klinikchef på Tandvårdsakademin i Ystad. Mats säger att ”här har vi byggt upp både en bred klinisk verksamhet baserad på modern teknik, och en utbildningsdel inom vilken vi varje år håller ett stort antal kurser. Mitt teknikintresse har lett till att vi idag nästan är helt digitaliserade och jag brinner för att, baserat på dagens moderna teknik, kunna erbjuda mina patienter den bästa och mest avancerade vården.”

 

Wissam Dirawi, Protetiker

Wissam Dirawi, protetiker och Klinikchef på Aqua Dental i Malmö, är erfaren föreläsare inom ämnena implantatbehandlingar, helkeramiska dentala material och cement. Han säger att ”jag brinner lite extra för fall med multidisciplinär karaktär, såsom slitagebett”. Under årens lopp har han deltagit i forskningsstudier angående zirkoniakronor och broar. I takt med utvecklingen av scanners har han på senare år arbetat mycket med digitala arbetssätt inom odontologin, nu senast med NeoScan 1000. 

 

Kursanmälan