Grundkurs för tandhygienister & tandläkare

Peri-implantit i teori och praktik

Göteborg | 15 september 2023 | Farid Akhlaghi

Målbeskrivning

Ta möjligheten att vidareutbilda Dig och skapa användbara kliniska strategier för att självständigt, eller i samarbete med parodontolog, och med självförtroende genomföra konserverande behandling och revisionsbehandling av patientfall med peri-implantit.

Kursen kommer att bestå av föreläsningar och gruppdiskussioner samt videopresentation av peri-implatit kirurgi. 


Kursprogram

  • Implantatbehandling, var är vi idag
  • Behandling av mukosit och peri-implantit. Klinik och vetenskap / video peri-implantit kirurgi
  • Hur reducerar man risken för peri-implantit
  • Allmänna konstruktionsprinciper på protetiska applikationer i relation till hygienisk utformning.
  • Tandhygienistens roll vid behandling av mukosit och peri-implantit 


Målgrupp

Tandhygienister och tandläkare

Plats & datum

15 september, kl 09:00-16:30, Göteborg

Kursavgift

1 750:- per deltagare.
I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och  luncher

Kontakt

Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Farid Akhlaghi, Specialist i parodontologi

Tandläkarexamen från Göteborgs Universitet 1991.
Specialist i parodontologi.
Kliniskt verksam på Landalatandläkarna i Göteborg sedan 1998 och numera klinikchef.
Nationell och internationell kursgivning inom parodontologi och estetisk tandvård.

Idag är Landalatandläkarna en av de större specialistklinikerna i Göteborgsområdet. Kliniken erbjuder kvalificerad specialistbehandling inom käkkirurgi, parodontologi, protetik, bettfysiologi, radiologi och oral medicin. En av specialisterna i käkkirurgi är dessutom läkare. På kliniken arbetar också högkompetenta allmäntandläkare med specialintresse inom endodonti och protetik.
Tandläkarteamet kompletteras även av två tandhygienister på kliniken samt ett eget tandtekniskt laboratorium.

 

Farid_bild-1

 

 

Kursanmälan