FULLBOKAD - reservlista
Benuppbyggnad med Christer Dahlin, steg 1

Göteborg | 19 april 2024 | Christer Dahlin 

Kursen är FULLBOKAD. Anmäl dig nedan för att hamna på reservlista.
Programförklaring, steg 1

Tag nästa steg i din implantatutveckling!
Olika benförbättrande åtgärder i samband med implantatbehandling blir en alltmer integrerad del i behandlingen. Detta ger dig möjlighet att lösa även lite mer komplexa fall i din klinik. Denna kursdag kommer att ta upp grundläggande principer för detta.

 
Kursinnehåll 
  • Grundläggande principer om benregeneration
  • Ridge preservation: Indikationer och kontraindikationer
  • Basala principer för sinuslyft
  • Lokal benuppbyggnad i samband med implantatbehandling med resorberbara membran (inkl övning på griskäke)


Målgrupp
Det erfarna tandvårdsteamet 

Plats & datum
19 april 2024
Göteborg

Kursavgift
6 500 SEK
Halva priset för medföljande assisterande personal.
Alla priser är +moms. 

Steg 2 kurs
18 oktober 2024, Göteborg → Anmälan
Denna kurs vänder sig till dig som har implantatkunskap o lite erfarenhet av benuppbyggnad.
Syftet med denna kurs är att beskriva tekniker för mer avancerad horisontell o vertikal benuppbyggnad.

Kontakt
Neoss Norden AB
info@neoss.se

Kursgivare

Christer Dahlin

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare

Christer Dahlin, Professor och Övertandläkare vid ÖNH/Käkkirurgiska kliniken NU-sjukvården samt Professor i Oral Kirurgi och Styrd Vävnadsregeneration vid avd  Biomaterial, Göteborgs Universitet, var en av pionjärerna bakom och är nu en världsauktoritet inom, principen Guided Bone Regeneration (GBR). Christer har publicerat ca 100 vetenskapliga publikationer i ämnet och är medförfattare till ett antal läroböcker om implantat och GBR, en teknik för lokal benuppbyggnad, som idag används över hela världen. Han ligger också bakom de mest använda membranen i världen. Christer säger att “även om jag har ett antal internationella engagemang, såsom Visiting Professor vid University of Michigan, President for Osteology Foundation och uppdrag i editorial boards för flera internationella vetenskapliga tidskrifter, ser jag alltid fram mot då jag får behandla patienter kliniskt på NÄL i Trollhättan“.

 

Reservlista Kursanmälan tandläkare